logo SKN RM UwS małe
NASZA MISJA


• Rozwijanie zainteresowań studentów;
• podążanie za aktualnymi standardami w ratownictwie medycznym;
• prowadzenie badań naukowych w zakresie pierwszej pomocy,
• kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych;
• przygotowywanie publikacji naukowych;
• realizacja i uczestnictwo w ponadprogramowych zajęciach (zjazdy, konferencje);
• rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów;
• promowanie Uczelni, a w szczególności Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
• kształtowanie pozytywnych cech osobowości studentów;
• integracja środowiska studenckiego.  Członkowie SKN RM UwS dzięki swojej pasji, zaangażowaniu oraz integracji,
mają możliwość rozwijania kompetencji naukowych związanych z ratownictwem medycznym w Polsce i na świecie.

Jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania, a także współpracę z firmami i insytucjami.PARTNERZY


WOPR Międzyrzec Podlaski edge hill university  meditrans siedlce


4 help vr

logo CSM UwS kolor  niepubliczne liceum ogólnokształcące w Stoczku


ZHP Dolina Liwca


tpd logo  pwsz w nysie